MVO

Aura Products Belgium draagt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel. Hieronder kan u integraal onze MVO-verklaring terug vinden.

Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.

Wij informeren onze werkrelaties (klanten, opdrachtgevers en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij maken transparante afspraken met klanten, opdrachtgevers en leveranciers over de kwaliteit van onze producten en diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.

Wij bepalen de sociale impact van onze producten en diensten en beperken zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid.

Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met het verlies van inkomsten.

Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door vrijwilligerswerk.

Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van onze onderneming.

Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor-)materialen, producten en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.